Cmentarze Świata


Azyl polskich cmentarzy


Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowe które zrzesza administratorów największych cmentarzy i krematoriów oraz właścicieli i dyrektorów dużych przedsiębiorstw pogrzebowych w Polsce. Na stałe współpracuje z organami administracji publicznej, samorządami, przedsiębiorcami, duchownymi, agentami ubezpieczeniowymi, a także producentami urządzeń techniki cmentarnej oraz akcesoriów pogrzebowych.

Stowarzyszenie zajmuje się wszelkimi aspektami funkcjonowania cmentarzy i firm pogrzebowych, począwszy od zagadnień etyczno - prawnych, poprzez problemy techniki, technologii i architektury, na sprawach balsamacji, ceremoniału, tanatopsychologii, i kremacji kończąc. Organizuje konferencje i szkolenia dla zarządców cmentarzy i przedsiębiorców pogrzebowych, poświęcone m. in.: kremacji jako obrzędowi pogrzebowemu; pracom budowlanym przy grobach; zagadnieniom współczesnej balsamacji (tanatopraksji); problemom prywatyzacji firm komunalnych w sektorze; prawu cmentarno-pogrzebowemu; nowym formom architektury cmentarnej. Opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń (np. dla MSWiA projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów; a dla b. Ministerstwa Infrastruktury projekt rozporządzenia dot. lokalizacji grobów poza cmentarzami), opracowuje również ekspertyzy dla władz samorządowych, dotyczące sytuacji na rynku usług pogrzebowych, kremacyjnych, cmentarnych.