Cmentarze Świata

Cmentarz Komunalny Północny, Warsaw

Olbrzymia nekropolia. Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie, jeden z największych pod względem powierzchni cmentarzy w Polsce i w Europie (około 150 ha) położony w północnej części Warszawy. W latach 60. XX w. w Warszawie zaczęło brakować wolnych miejsc dla pochówków na istniejących cmentarzach, a odzyskiwana liczba miejsc nie pokrywała zapotrzebowania. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowego cmentarza, który zapewni miejsce po śmierci mieszkańcom Warszawy i okolic na kilkanaście lat. Tu posadzono kilkadziesiąt tysięcy drzew i krzewów ozdobnych, wybudowano: ponad setki km dróg i alejek oraz przechowalnie zwłok i krematorium. Nekropolia jest cmentarzem komunalnym i mogą być na niej grzebane osoby wszystkich światopoglądów i wyznań. Do dis pochowano tu około 200 000 osób.

Galeria


Lokalizacja